wyznacz miejsce zerowe paraboli, znajdź współrzędne wierzchołka

Funkcja kwadratowa ma postać y=ax²+bx+c

wprowadź współczynniki a, b, c:
a= b= c=

ze wzoru: D=b2-4ac


Postać kanoniczną zapisujemy na podstawie wzoru y=a(x-p)2+q


Postać iloczynową zapisujemy na podstawie wzoru y=a(x-x1)(x-x2)
ocena:2.99, głosów:1352