zagadnienia dotyczące ciągu arytmetycznego

Podaj wartość a1= , podaj różnicę r=

Wpisz numer wyrazu, którego chcesz policzyć wartość: n=
Podaj numer wyrazu w ciągu: ; podaj jego wartość:

Podaj numer kolejnegowy wyrazu: ; podaj jego wartość:
Wpisz, ile początkowych wyrazów tego ciągu chcesz zsumować:

ilość=
ocena:3.02, głosów:1396