Działania na liczbach i wyrażeniach

Rozpocznij od kliknięcia odpowiedniego numeru w krzyżówce,aby zobaczyć pytanie. Po podaniu odpowiedzi naciśnij "odpowiedź". Po wypełnieniu całej krzyżówki naciśnij "sprawdź", aby otrzymać punktację. Jeżeli masz problem z odpowiedzią naciśnij "podpowiedź", aby otrzymać jedną literę. Jeżeli odpowiedzią jest liczba, to wpisz ją SŁOWNIE.
1   2                     
                    
 3       4                
           5           
         6             
           7           
   8     9                
10                      
                    
                    
11          12              
                    
   13     14                
                    
15