jednostki miar - klasy 4-6

Rozpocznij od kliknięcia odpowiedniego numeru w krzyżówce,aby zobaczyć pytanie. Po podaniu odpowiedzi naciśnij "odpowiedź". Po wypełnieniu całej krzyżówki naciśnij "sprawdź", aby otrzymać punktację. Jeżeli masz problem z odpowiedzią naciśnij "podpowiedź", aby otrzymać jedną literę. Jeżeli odpowiedzią jest liczba, to wpisz ją SŁOWNIE.
    1         
 2            
           
 3    4          
           
      5       
  6           
           
           
  7     8      9    
           
10             
           
  11           
           
           
 12