krzyżówka liczbowa - klasy 5-6

Rozpocznij od kliknięcia odpowiedniego numeru w krzyżówce,aby zobaczyć pytanie. Po podaniu odpowiedzi naciśnij "odpowiedź". Po wypełnieniu całej krzyżówki naciśnij "sprawdź", aby otrzymać punktację. Jeżeli masz problem z odpowiedzią naciśnij "podpowiedź", aby otrzymać jedną literę. Jeżeli odpowiedzią jest liczba, to wpisz ją SŁOWNIE.
       1      
     2        
          3   
  4    5         
           
   6          
           
7             
           
8         9      
           
   10