rozsypanka - czworokąty

Uporządkuj wyrazy tak, aby utworzły zdanie. Gdy uznasz, że Twoja odpowiedź jest poprawna, Kliknij klawisz "Sprawdź". Jeśli nie jesteś pewny, kliknij klawisz "Wskazówka".