Rzymski system zapisywania liczb

Przeciągnij element z prawej strony do odpowiedniego elementu znajdującego się po lewej stronie. Gdy dopasujesz wszystkie elementy kliknij przycisk "Sprawdź".