Skojarzenia matematyczne w codziennym życiu;-)

Rozpocznij od kliknięcia odpowiedniego numeru w krzyżówce,aby zobaczyć pytanie. Po podaniu odpowiedzi naciśnij "odpowiedź". Po wypełnieniu całej krzyżówki naciśnij "sprawdź", aby otrzymać punktację. Jeżeli masz problem z odpowiedzią naciśnij "podpowiedź", aby otrzymać jedną literę. Jeżeli odpowiedzią jest liczba, to wpisz ją SŁOWNIE.
 1                 
         2     3      
4                  
                
5              6      
                
                
7                  
                
      8    9    10        
 11                 
                
    12      13          
                
                
                
                
     14             
                
                
                
     15