Własności czworokątów.

Quiz

Wybierz poprawne odpowiedzi na każde pytanie zaznaczając myszą odpowiednią kratkę lub litery.